2014-11-25 16:20:09

Uchwała XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP na następną kadencję

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:07:00

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie obrony miejsc pracy i poprawy warunków materialnych pracowników samorządowych szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Czytaj dalej »
2014-11-25 16:28:40

Uchwała XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie obowiązywania Karty Nauczyciela w szkołach publicznych

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:10:35

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie poprawy warunków materialnych i ochrony zdrowia emerytów i rencistów

Czytaj dalej »

Wybierz wiadomości wg daty

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018