Wydrukuj artykuł

Główna Komisja Rewizyjna ZNP

w kadencji 2014-2019

 1. Matusiak Kazimierz - Okręg Kujawsko-Pomorski - przewodniczący
 2. Bednarski Adam - Okręg Warmińsko-Mazurski
 3. Bogusławski Aleksander - KSPAiO ZNP
 4. De-Mezer Zbigniew - Okręg Podlaski
 5. Gulcz Marian - Okręg Wielkopolski
 6. Jaworski Stanisław - Okręg Małopolski
 7. Kuncewicz Maria - KSEiR ZNP
 8. Leśko Anna - Okręg Lubuski
 9. Łotecka Alicja - Okręg Opolski
 10. Marcinkowska Anna - Okręg Lubelski
 11. Nowicki Romuald - Okręg Podkarpacki
 12. Ormianin Roman - Okręg Pomorski
 13. Rogulski Paweł - Okręg Mazowiecki
 14. Sikorski Jan - RSzWiN ZNP
 15. Składowski Stanisław - Okręg Łódzki
 16. Soroka Andrzej - Okręg Świętokrzyski
 17. Szczotka Stanisława - Okręg Śląski
 18. Tomczuk Arkadiusz - Okręg Dolnośląski

Informujemy, że Główna Komisja Rewizyjna ZNP na posiedzeniu 18 marca 2016 roku przyjęła nowy Regulamin Komisji.

Zgodnie z decyzją Głównej Komisji Rewizyjnej okręgowe i oddziałowe komisje rewizyjne posługują się w swojej pracy poprzednim regulaminem do 30 kwietnia 2016 r. Po tym dniu postanowienia nowego regulaminu stosuje się do komisji rewizyjnych wszystkich szczebli.

Załączniki:

Nasze Kampanie

 • Bibliotecz
 • Poznaj swo
 • Rozmiar kl
 • Platforma
 • Nowe legit
 • Przedszkol
 • Newsletter
 • Nie dajmy
 • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018