Wydrukuj artykuł

Stres zawodowy

Sprawozdanie z działalności Sekcji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy przy ETUCE

Zdrowie i Bezpieczeństwo w Miejscu Pracy

Stres związany z Pracą Nauczyciela

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią sprawozdania poświęconego działalności Sekcji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa przy Europejskim Komitecie Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE). Dotyczy on projektu, którego tematem przewodnim był stres zawodowy. Znajdą w nim Państwo m.in. szczegółowy opis projektu, jego celów, informację o czynnikach stresogennych i ich konsekwencjach wpływających na pracę nauczyciela oraz o pięciostopniowym programie oceny ryzyka w pracy. Dowiedzą się Państwo o dobrych praktykach obowiązujących w innych krajach europejskich, a także o proponowanych działaniach podejmowanych na szceblu  europejskim, krajowym/ związkowym i lokalnym. Sprawozdanie zawiera również informację o wynikach projektu oraz o wkładzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w działalność Sekcji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018