Wydrukuj artykuł

Rozwijanie kultury negocjacji w dialogu społecznym

Kierownictwo włoskiego związku zawodowego FLC GIL jest pomysłodawcą i koordynatorem międzynarodowego projektu finansowanego z funduszy Komisji Europejskiej, którego celem jest prześledzenie procesu decentralizacji oraz jego wpływu na poziom, zakres i jakość negocjacji płacowych. Do trwającego rok projektu zostały zaproszone organizacje z Danii, Hiszpanii, Słowenii, Francji, Węgier i Polski (ZNP) oraz ETUCE.

W styczniu 2010 r. ZNP wypełniło obszerną 17-stronicową ankietę na temat zarządzania oświatą opracowaną przez włoski związek zawodowy FLC GIL w ramach projektu dotyczącego decentralizacji i jej wpływu na działalność związków zawodowych. Ankieta obejmowała takie zagadnienia jak podział obowiązków w zależności od szczebla zarządzania, struktura organizacyjna związku i przedstawicielstwo związkowe, negocjacje i zarządzanie szkołami.

Podczas spotkania komitetu sterującego projektem 8 lutego br. w Budapeszcie, którego organizatorem był węgierski związek PDSZ, przeanalizowane zostały ankiety wypełnione przez organizacje uczestniczące w tym przedsięwzięciu. Ankiety są podstawą do opracowania raportu omawiającego zakres i formy decentralizacji oraz jej konsekwencje dla sytuacji związków zawodowych. Organizacje zostały zobligowane do włączenia do raportu krótkich opisów krajowych systemów edukacyjnych oraz statusu zawodowego nauczycieli. Materiały z Polski zostały przekazane koordynatorowi projektu w ustalonym terminie.

Kolejne spotkanie w ramach projektu w Lublanie w dniach 19-20 marca 2010 r. miało charakter seminarium, podczas którego przedstawiono zakres i formy negocjacji prowadzonych przez związki zawodowe na różnych szczeblach: szkoły, samorządu, regionu i kraju. Omówiono także formy i sposoby przygotowywania przedstawicieli związków zawodowych do udziału w negocjacjach. Udział przedstawicieli ZNP w seminarium był znaczący. Prezes Okręgu Wielkopolskiego, Joanna Wąsala, przedstawiła doświadczenia ZNP w prowadzeniu negocjacji na szczeblu krajowym i samorządowym. Doświadczeniami ze swojego regionu dzielił się z uczestnikami także prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Grzegorz Gruchlik. Seminarium prowadziła Dorota Obidniak. Materiały prezentowane podczas seminarium stanowią część dokumentacji projektu, która zostanie udostępniona wszystkim organizacjom członkowskim EI/ETUCE po zakończeniu projektu.

Zapraszamy do lektury opisu międzynarodowego projektu.

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018