Wydrukuj artykuł

Antycypowanie zmiany

Projekt Konfederacji Europejskich Pracodawców Sektora Publicznego (CEEP)

Europejska Konfederacja Pracodawców Sektora Publicznego (CEEP) zleciła opracowanie raportu na temat przyszłych zmian w sektorze publicznym „Antycypowanie zmiany” i zaprosiła do dyskusji nad ich wstępnymi wynikami związki zawodowe reprezentujące branże objęte badaniem – edukację oraz służbę zdrowia.

Celem dwudniowego seminarium, które miało miejsce w Brukseli w dniach 22-23 lutego 2010 r., była wymiana opinii, które umożliwiły uzupełnienie bądź weryfikację raportów. Zastanawiano się także nad tym, czy możliwe jest odnalezienie cech wspólnych odnoszących się do różnych dziedzin sektora publicznego. Raporty oraz wnioski podczas dyskusji potwierdziły ogromne naciski polityk krajowych na prywatyzację usług publicznych. Jjednocześnie potwierdzano, że prywatyzacja nie przynosi poprawy jakości usług, a w wielu wypadkach po prostu ją pogarsza. W seminarium uczestniczyła Dorota Obidniak.

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018