Wydrukuj artykuł

Dobra szkoła

Dobra szkoła

Chrońmy szkołę dobrą, publiczną, samorządową! – wzywa Komisja Pedagogiczna  przy Zarządzie Głównym ZNP. To specjalna akcja służąca promocji oświaty publicznej. Jej organizatorem i pomysłodawcą jest Komisja Pedagogiczna, a Głos Nauczycielski udzielił wsparcia medialnego i włączył się w promowanie dobrych szkół.

Dobra szkoła, bo publiczna!
Jeśli znasz szkołę, której osiągnięcia i codzienna działalność wpisują się w hasło „Dobra, publiczna, samorządowa”, nie stój, nie czekaj, pomóż! Wyślij maila na adres: [email protected] z krótkim uzasadnieniem, a zgłoszenie zostanie umieszczone na stronie akcji wraz z adresem internetowym placówki oświatowej.

Kto może zgłosić szkołę? Oddział lub Okręg ZNP! Ale z wnioskiem o udział w akcji może wystąpić Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców, Rada Szkoły, jeśli działa lub organ prowadzący.

Dlaczego warto?
Akcji towarzyszy przekonanie, że oświata publiczna jest skarbem. To w szkołach publicznych każdego dnia toczy się walka o naszą wspólną przyszłość. Nauczyciele ze szkół publicznych są prawdziwymi bohaterami, pracują coraz ciężej, często w trudnych warunkach, coraz więcej się od nich wymaga, a wynagrodzenie jest dalekie od oczekiwań. Ale kochają swój zawód i właśnie dlatego tyle jest w nich radości, gdy widzą, jak ich uczniowie osiągają choćby najskromniejsze postępy. Polscy nauczyciele bezwzględnie zasługują na wyróżnienie i dlatego warto pokazywać ich szkoły w działaniu.

Publiczna oświata samorządowa jest często niedoceniana, traktowana jak ta gorsza, jak „kopciuszek” polskiego szkolnictwa. Czasem słyszymy, że „perłą w koronie” są wyłącznie te niepubliczne albo te przekazane fundacjom i stowarzyszeniom. One mają swoich zagorzałych zwolenników, a jakże, ale przecież, niczego im nie odbierając, to na oświacie publicznej spoczywa ciężar edukowania młodego pokolenia. Szkoły publiczne też potrafią być i są: twórcze, innowacyjne, przyjazne dla uczniów i dla nauczycieli. Zasługują na to, by w nie inwestować i otoczyć je opieką. Są gminy, gdzie tak się dzieje, wtedy wspólnym wysiłkiem można dokonać rzeczy niezwykłych. I takie samorządy, takich gospodarzy oraz ich – to modne dziś słowo – „dobre praktyki”, warto promować. Są jednak i takie gminy, gdzie szkoły się zamyka albo prywatyzuje, gdzie walczy się z Karta Nauczyciela i z rodzicami, gdzie likwidują bibliotekę i świetlicę, gdzie funduje się terapię szokową i zaciskanie pasa, rynkową „dietę cud”. Takim „złym praktykom” trzeba powiedzieć: nie tędy droga!

Przyjazne, pełne troski
ZNP uważa, że trzeba przestrzegać przed katastrofalnymi dla nauczycieli i uczniów skutkami rozmontowywania systemu szkolnictwa publicznego. Warto bronić dobrych szkół samorządowych przed zamykaniem, przed prywatyzacją jawną i ukrytą, warto pokazywać wartość edukacji publicznej. Dlatego dziennikarze Głosu będą odwiedzać placówki, które mogą być przykładem świetnego funkcjonowania szkolnictwa publicznego. Pokażemy szkoły, które można opisać, np. według takich haseł: „dobra, bo samorządowa” – otoczona opieką organu prowadzącego; „dobra, bo przyjazna dla nauczycieli” – gwarantująca dobre warunki pracy; „dobra, bo przyjazna dla uczniów” – zapewniająca doskonałe warunki edukacyjne i socjalne; „dobra, bo świetnie kształci” – osiąga nieprzeciętne sukcesy w pracy dydaktycznej i wychowawczej; „dobra, bo blisko domu” – stanowi centrum życia społecznego na wsi. „Dobra, bo...” – zalet publicznej edukacji naprawdę jest wiele. Wszyscy to wiemy, ale przyszedł czas, by powiedzieć o tym głośno.


Skąd ta akcja?
Grażyna Ralska, przewodnicząca Komisji Pedagogicznej ZG ZNP:

– Pomysł akcji zrodził się na bazie przedsięwzięcia Związku „Nie dajmy popsuć naszej szkoły”. Proces likwidacji bądź przekształceń szkół dopiero się rozpoczyna. Trzeba więc pokazać, że te szkoły są ważne dla środowiska lokalnego, że dają równy dostęp do edukacji na pewnym gwarantowanym poziomie, a nawet że są wśród nich znakomite dające szczególne warunki rozwoju ucznia. Zaproponowałam więc na Komisji Pedagogicznej ZG ZNP zarys projektu, którego celem byłaby promocja dobrej, publicznej, samorządowej szkoły oraz samorządów, które je prowadzą i stwarzają warunki do kreatywnej aktywności dyrektorów, nauczycieli i zespołów pracowniczych. Powinniśmy dzielić się wiedzą na temat takich szkół, samorządów i promować je w środowisku, m.in. poprzez publikacje Głosu i nowy link na stronie ZG ZNP. Uważam, że dobre przykłady konkretnych placówek, konkretnych organów prowadzących będą potwierdzać to, że są samorządy, które myślą perspektywicznie, inwestują w oświatę, a tym samym przyszłość swojej gminy. Chcielibyśmy w ten sposób promować dobra, publiczną, samorządową oświatę.

Zobacz, te szkoły już się zgłosiły!

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie 

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Niemysłowie

Gimnazjum nr 1 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Luboniu

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu

Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie

Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie 

Publiczne Gimnazjum im. Alfreda Einsteina w Gogolinie

Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi

Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Niemysłowie

Gimnazjum nr 1 w Barcinie

Zespół Szkół Sportowych  im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Publiczne Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi 

Gimnazjum nr 9 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M.Kopernika w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach      

Szkoła Podstawowa nr 21 im. M. Kopernika w Elblągu

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy nr 2 w Elblągu

Przedszkole Specjalne nr 1 w Elblągu

Zespół Szkół nr 2 w Elblągu

Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie

Zespół Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 "Elektryk" w Nowej Soli 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

 

O tych szkołach napisał Głos!

GN nr 25/2009

GN nr 27/2009

GN nr 31/2009

GN nr 38/2009

GN nr 46/2009

GN nr 3/2010

GN nr 6/2010

GN nr 9/2010

GN nr 12/2010

GN nr 13/2010

GN nr 14/2010

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018