Wydrukuj artykuł

Głos Nauczycielski

Głos

 

Serwis Informacyjny: www.glos.pl

Prenumerata

Najszybciej, najłatwiej i przyjaźnie otrzymasz "Głos Nauczycielski" zamawiając prenumeratę bezpośrednio w redakcji.

Prenumerata:
kwartalna: 52,65
półroczna: 105,30
cały rok: 210,60

Uwaga, od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się ceny prenumeraty. Redakcja minimalnie podniosła ceny z powodu zmiany stawki podatku VAT na prasę i czasopisma z 7% do 8%.

Możesz zapłacić przez internet lub tradycyjnym przelewem:

konto redakcji:

Bank Pekao S.A.

10 1240 6247 1111 0000 4975 6643

Adres redakcji:

 ul. Juliana Smulikowskiego 6/8,

00-389 Warszawa

W jednym i drugim przypadku do redakcji prosimy przysłać dane do wystawienia faktury:
nazwa placówki, numer NIP

(W przypadku przesyłania opłaty przez internet trzeba wpisać te dane do jednej z rubryk na stronie internetowej.)

Wszelkie pytania w sprawie prenumeraty Głosu Nauczycielskiego prosimy kierować na adres: zabik@glos.pl

lub telefonicznie do redakcji GN

Tel./fax: (022)  318-92-60, 318-92-61, 318-92-62, 828-13-55.

------------------------------------------

Prenumerata GN odbywa się także za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przedpłaty przyjmują wszystkie urzędy pocztowe oraz listonosze.

Cena prenumeraty kwartalnej - 52 zł.

Terminy:

- do 30 listopada - prenumerata na I kwartał następnego roku; 

- do końca lutego - prenumerata  na II kwartał; 

- do 31 maja - prenumerata na III kwartał; 

- do  31 sierpnia- prenumerata na IV kwartał; 

---------------------------------------------

GN można zaprenumerować także za pośrednictwem jednostek kolportażowych RUCH-u

Uwaga! W Ruch-u można zaprenumerować GN na CAŁY ROK (208 zł) lub wykupić prenumeratę półorczną (104 zł)!

Terminy:

- do 5 grudnia - prenumerata na cały następny rok lub I półrocze 

- do 5 czerwca - II półrocze

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018