Wydrukuj artykuł

Szkolenia

Filie Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP prowadzą działalność szkoleniową od wielu lat. Organizowane przez nie kursy mają długoletnią tradycję.

OUPiS Placówka

Ze względu na zmianę obowiązujących przepisów prawnych w strukturach ośrodka wyodrębniona została nowa agenda OUPiS Placówka, której zadaniem jest przygotowywanie, prowadzenie i ewaluacja kursów doskonalących dla nauczycieli. Agenda ta jest niepubliczną placówką doskonalącą działającą na terenie całego kraju, wpisaną do rejestru Kuratora Mazowieckiego - Nr 58/NPDN/2002. OUPiS-Placówka organizuje także kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli i kadry kierowniczej.

Korzystając z bogatego doświadczenia oraz licznych kontaktów zagranicznych, OUPiS-Placówka przygotowuje nowatorskie programy doskonalące we współpracy ze specjalistami niemieckimi, belgijskimi i duńskimi.

Organizuje ponadto wiele kursów doskonalących z zakresu:

·         prawa oświatowego

·         awansu zawodowego nauczyciela

·         wdrażania założeń reformy systemu oświaty

·         podstaw technologii informacyjnej dla nauczycieli

·         kształcenia w szkolnictwie specjalnym integracyjnym

·         nauczania zintegrowanego w klasach I-III

·         edukacji regionalnej i ekologicznej oraz tworzenia ścieżek międzyprzedmiotowych

·         dla wychowawców i kierowników obozów , kolonii i wycieczek szkolnych

·         profilaktyki i rehabilitacji osób narażonych na choroby narządu mowy

Filie OUPiS prowadzą również działalność wydawniczą, na którą składają się komentarze prawne, poradniki, a także materiały stanowiące obudowę kursów i szkoleń.

Oferta kursów prowadzonych przez filie OUPiS ZNP jest bardzo bogata i ma na ogół zasięg regionalny. Kursy realizowane są możliwie blisko miejsca zamieszkania uczestników. Informacje o ofercie znaleźć można w filiach Ośrodkach, których adresy znajdują się na stronie internetowej www.oupis.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli, które oferuje OUPIS ZNP – Placówka w Warszawie.

Pobierz ofertę!

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018