Wydrukuj artykuł

Etyka zawodowa nauczyciela

39. Zjazd Delegatów ZNP w listopadzie 2006 roku zobowiązał władze Związku do opracowania koncepcji dostosowania do naszych potrzeb i warunków deklaracji etyki zawodowej Międzynarodówki Edukacyjnej. Deklaracja przyjęta na kongresie w 2001 r. przez światową społeczność nauczycielską była jednocześnie apelem, by nauczycielskie związki zawodowe tworzyły własne kodeksy etyczne. Jest to także zalecenie Międzynarodowej Organizacji Pracy i UNESCO, wyrastające z przekonania, że nauczyciele mają do spełnienia w społeczeństwie nadzwyczajną rolę, więc, jak żadne inne środowisko, powinni dbać o zapewnienie odpowiednich standardów etycznych w swoim zawodzie. Aktualnie nauczycielskie kodeksy etyczne istnieją w 50 krajach. W różnych krajach są różne modele kodeksów – czasem są to dokumenty o charakterze poradników, czasem rygorystycznie przestrzeganych opisów zasad i procedur postępowania. Bywają kodeksy krajowe i związkowe. Dzięki tym ostatnim członkowie związku podkreślają swoją szczególną dbałość w przestrzeganiu norm etycznych.

ZNP przygotował projekty dokumentów, na które składają się:

 • część dotycząca etyki i etyki zawodowej oraz rozważań praktycznych Etyka dla nauczycieli
 • projekt kodeksu etyki
 • program kursu, przygotowujący do korzystania z niego.

Autorką projektu kodeksu etyki zawodowej oraz skryptu dotyczącego Etyka dla nauczycieli jest prof. Magdalena Środa. Autorem kursu – Tomasz Garstka, psycholog i trener.

Podczas 11 wojewódzkich konferencji, które odbyły się między marcem i czerwcem, projekty dokumentów i szkoleń zostaną poddane konsultacjom. Analiza arkuszy ewaluacyjnych, wprowadzenie poprawek, uzupełnień, modyfikacji do tekstów pakietu zostaną dokonane w lipcu i sierpniu. W październiku zakończone zostaną prace redakcyjne. Prezentacja pakietu odbędzie się na Zjeździe w listopadzie. Jeśli delegaci przyjmą te dokumenty do realizacji, to od stycznia 2011 będzie obowiązywał czteroletni okres implementacji.

Od końca czerwca 2010 r. z projektami dokumentów będzie się można zapoznać na nowej stronie domowej ZNP oraz wyrazić o nich swoją opinię.

Ze względu na powiązanie projektu „etyka zawodowa nauczycieli” z przyjęciem deklaracji w sprawie etyki zawodowej Międzynarodówki Edukacyjnej, koordynację konsultacji projektów dokumentów powierzono koordynatorce ds. współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych.

Nasze Kampanie

 • Bibliotecz
 • Poznaj swo
 • Rozmiar kl
 • Platforma
 • Nowe legit
 • Przedszkol
 • Newsletter
 • Nie dajmy
 • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018