Wydrukuj artykuł

Wydawnictwa

Wydawnictwa ZNP Wydawnictwa ZNP Wydawnictwa ZNP Wydawnictwa ZNP

1.    Karta Nauczyciela                                                                                

2.    Ustawa o systemie oświaty                                                                       

3.    Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze  (Poradnik)                              

4.    Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2009r.                

5.   Statut ZNP                                                                                           

6.   Czas pracy i zadania nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego                                                                            

7.  Uprawnienia nauczycieli  związane  z  rodzicielstwem                       

8.  Zasady postępowania w ramach sporu

9.  „Moja nauczycielska praca – wczoraj, dziś i jutro”  - pamiętniki nauczycielskie   (tom I i II)                                       

10.  „100 lat ZNP – Ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia” - leksykon wydany z okazji 100-lecia ZNP 

11. Kalendarz Nauczycielski                                  

 

Zapraszamy do zakupu naszych wydawnictw

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018