Wydrukuj artykuł

Nasz patronat

Miło nam poinformować, że ze względu na prestiż i rolę jaką pełni ZNP, w ostatnim czasie wiele instytucji i organizacji zwraca się do Związku z wnioskiem o przyznanie patronatu. Związek niezwykle ceni sobie współpracę z organizacjami udzielającymi wsparcia uczniom, studentom i nauczycielom oraz promuje ważne i interesujące edukacyjne przedsięwzięcia.


Związek Nauczycielstwa Polskiego poleca przedsięwzięcia, które objął patronatem. To najczęściej wydarzenia, konferencje, publikacje i projekty. Patronat Związku Nauczycielstwa Polskiego lub Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym przede wszystkim przedsięwzięciom oświatowym, związanym z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych rangi lokalnej lub ogólnopolskiej.


W przypadku udzielenia przez ZNP patronatu, organizator umieszcza informacje o przyznanym wyróżnieniu we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.
 

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018