Wydrukuj artykuł

Klub Antymobbingowy

KLUB ANTYMOBBINGOWY przy Śląskim Okręgu ZNP w Katowicach
działa od 25 marca 2004 r.


Celem klubu jest:

Podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i skutecznej walki
z mobbingiem rozumianym, jako przemoc psychiczna w pracy.

Nagłaśnianie problemu mobbingu, pokazywanie skutków               
ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych tego zjawiska.

Pomoc osobom zagrożonym, poddawanym mobbingowi oraz ofiarom   
mobbingu.

Prowadzenie działalności mediacyjnej.
       

Kontakt:

40–015 Katowice
ul. Starowiejska 11
tel./fax  (032) 253 95 48,  253 79 88
http://mobclubznp.znp.edu.pl/    
         

e-mail:[email protected]

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018