Box reklamowy
Box reklamowy
2010-06-01 08:47:41

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

w sprawie o sygn. akt: I OSK 472/07 z dnia 18 marca 2008 r. awans zawodowy

Czytaj dalej »
2010-06-01 08:46:13

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2007 r.

sygn. akt: III PZP 1/2007 (w sprawie uczestnictwa nauczyciela w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego)

Czytaj dalej »
2010-06-01 08:44:25

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

z dnia 11 stycznia 2007 r. sygn. akt: SA/Rz 630/06 (sprawa w przedmiocie przyznawania dodatku motywacyjnego)

Czytaj dalej »
2010-06-01 08:42:58

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31.05.2006r.

sygn. akt: IV SA/Po 205/06 (sprawa w przedmiocie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

Czytaj dalej »
2010-06-01 08:37:44

Wyrok NSA z dnia 07.11.2007 r.

sygn. akt: II SA/Wa 1001/07(sprawa w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego)

Czytaj dalej »

Wybierz wiadomości wg daty

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018