Wydrukuj artykuł

Krajowa Sekcja EiR

Członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w kadencji 2014-2019:

 1. Janiszewska Teresa - przewodnicząca
 2. Jędryczkowska Maria - wiceprzewodnicząca
 3. Bryg Halina - członek Prezydium
 4. Małkiewicz Irena - członek Prezydium
 5. Masiak Elżbieta - członek Prezydium
 6. Pudło Michał - członek Prezydium
 7. Szymkiewicz Marianna - członek Prezydium


Członkowie Zarządu Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w kadencji 2014-2019:

 1. Janiszewska Teresa - przewodnicząca
 2. Jędryczkowska Maria - wiceprzewodnicząca
 3. Bryg Halina - członek Prezydium
 4. Małkiewicz Irena - członek Prezydium
 5. Masiak Elżbieta - członek Prezydium
 6. Pudło Michał - członek Prezydium
 7. Szymkiewicz Marianna - członek Prezydium
 8. Barańska Maria
 9. Buda Bronisław
 10. Cios Irena
 11. Frudko Zofia
 12. Jankowski Marian
 13. Kowalska Teresa
 14. Kwaśniewska Krystyna
 15. Olszewska Halina
 16. Pawłowska Helena
 17. Straszewski Jan


  ----------------------------------------------------------------

 18. Fuchs Adam - honorowy przewodniczący KSEiR ZNP


Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP (biorący udział w posiedzeniach Zarządu KSEiR ZNP):

 1. Kuncewicz Maria

Członkowie Zarządu Głównego ZNP w kadencji 2014-2019:

 1. Janiszewska Teresa
 2. Jędryczkowska Maria
 3. Pudło Michał

Nasze Kampanie

 • Bibliotecz
 • Poznaj swo
 • Rozmiar kl
 • Platforma
 • Nowe legit
 • Przedszkol
 • Newsletter
 • Nie dajmy
 • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018