Wydrukuj artykuł

Projekty międzynarodowe

ZNP został zaproszony do współpracy w ramach nowych projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych. Dotyczą one:

 • rozwijania umiejętności i jakości w prowadzeniu negocjacji (koordynator - związek z Włoch, początek: grudzień 2009 r.)
 • nowoczesnej koncepcji doradztwa zawodowego (koordynator - związek z Niemiec, początek: grudzień 2010 r.)
 • udziału w badaniach dotyczących długofalowego wpływu na finansowanie edukacji w obszarach defaworyzowanych (koordynator - EI, początek: wrzesień 2010 r.)
 • udziału w badaniach dotyczących statusu kobiet w edukacji (koordynator - EI, początek: wrzesień 2010 r.)
 • strategii realizowanych przez związki zawodowe na rzecz równego statusu (koordynator - ETUCE, początek: październik 2010 r.).

Wszystkie wyniki tych projektów zostaną zaprezentowane podczas seminariów i konferencji oraz będą dostępne w Internecie po ich zakończeniu.

Ponadto, w lutym br. wszedł w życie projekt w ramach pracy Sieci ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa dotyczący przemocy w Internecie.

Projekt ściśle wiąże się z zakończeniem procesu implementacji w krajach członkowskich tzw. dyrektywy ramowej (89/391/EWG) w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. W związku z czym pewnym zmianom uległy zasady oceny stresu i ryzyka zawodowego w miejscu pracy, co dotyczy m.in. zadań społecznych inspektorów pracy.

Nasze Kampanie

 • Bibliotecz
 • Poznaj swo
 • Rozmiar kl
 • Platforma
 • Nowe legit
 • Przedszkol
 • Newsletter
 • Nie dajmy
 • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018