Wydrukuj artykuł

Zapisz się do ZNP!

Osoby chcące wstąpić do Związku Nauczycielstwa Polskiego powinny wypełnić druk deklaracji członkowskiej (do pobrania tutaj).

Wypełnioną deklarację należy złożyć w ognisku działającym w miejscu pracy lub - jeśli nie istnieje tam ognisko - we właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia oddziale ZNP.

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018