2014-11-26 10:05:43

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie poprawy warunków bytowych, zdrowotnych i opiekuńczych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia kompensacyjne

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:27:50

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie przyjęcia "DEKLARACJI ETYKI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA - CZŁONKA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO"

Czytaj dalej »
2014-11-26 10:07:36

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:32:00

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie stosowania w edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Czytaj dalej »
2014-11-26 10:09:19

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie przeciwdziałania bezrobociu wśród pracowników pedagogicznych

Czytaj dalej »

Wybierz wiadomości wg daty

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018