2010-11-25 13:21:29

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Czytaj dalej »
2014-11-26 09:57:11

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:23:43

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie publicznej oświaty samorządowej

Czytaj dalej »
2014-11-26 10:04:28

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:25:45

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie obowiązywania ustawy Karta Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych

Czytaj dalej »

Wybierz wiadomości wg daty

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018