Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-11-25 16:20:09

Uchwała XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP na następną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 Statutu ZNP XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP postanawia przyjąć główne kierunki i wytyczne programu działania ZNP na następną kadencję, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Warszawa, 22 listopada 2014 r.