2014-11-26 10:07:36

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:32:00

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie stosowania w edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Czytaj dalej »
2010-08-05 08:17:52

Uchwała Prezydium ZG ZNP z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie interpretacji art. 35 ust. 1 pkt 6 Statutu ZNP (utraty mandatu członka władzy ZNP lub jego organu na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego)

Czytaj dalej »
2010-07-08 08:22:32

Karta zgłoszenia imprezy

do Ogólnopolskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych na 2017 rok

Czytaj dalej »
2014-11-26 10:09:19

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie przeciwdziałania bezrobociu wśród pracowników pedagogicznych

Czytaj dalej »

Wybierz wiadomości wg daty

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018