Wydrukuj artykuł

Nowe legitymacje

Legitymacja ZNP

Nowe legitymacje członków ZNP

W 2010 roku została wprowadzona nowa legitymacja dla członków Związku przypominająca wyglądem dowód osobisty. Jest ona nowoczesna, wygodna i poręczna, bez problemu mieści się w portfelu.

Więcej informacji o nowej legitymacji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 318 92 25.


Osoby zainteresowane wymianą legitymacji ZNP powinny wypełnić druk deklaracji członkowskiej (do pobrania tutaj).

Wypełnioną deklarację, po potwierdzeniu przynależności przez prezesa oddziału, należy przesłać pocztą do Zarządu Głównego ZNP.

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018