Wydrukuj artykuł

Nie dajmy popsuć naszej szkoły - inauguracja

Nie dajmy popsuć naszej szkoły

4 grudnia 2009 r. w Sejmie prezes ZNP Sławomir Broniarz zainaugurował ogólnopolską kampanię ZNP pod hasłem: Nie dajmy popsuć naszej szkoły, która będzie prowadzona m.in. w szkołach i samorządach.

- Dlaczego ZG ZNP zdecydował się na takie przedsięwzięcie? Ponieważ coraz więcej samorządów decyduje się na likwidację szkoły, by przekazać ją do prowadzenia lokalnej fundacji czy stowarzyszeniu. Tak się dzieje np. w Jarocinie, Zbuczynie, Łuszczanowie, Morągu. Tam samorządowcy najpierw zdecydowali o likwidacji publicznej szkoły, po to by potem przekazać ją do prowadzenia lokalnym fundacjom. To dla nich bardzo wygodne rozwiązanie – bo oszczędzają na nim finansowo. Dla uczniów, rodziców i pracowników już nie jest ono tak intratne. I to chcemy wszystkim uświadomić – mówił Broniarz.

- Ale to nie jedyne zagrożenie. Kolejne niesie ze sobą propozycja zmian w ustawie o systemie oświaty przygotowana przez ministerstwo edukacji. Polega ona na uproszczeniu procedur przekazywania fundacjom, stowarzyszeniom, osobom prywatnym i firmom - publicznych szkół prowadzonych dotychczas przez samorządy. Obawiamy się, że liberalizacja prawa oświatowego sprawi, że coraz więcej gmin - z powodu chęci zaoszczędzenia wydatków na prowadzenie szkół - będzie korzystało z tej możliwości i przekazywało prowadzoną dotąd przez siebie placówkę innym podmiotom – dodał.

Poprzez kampanię ZNP chce zwrócić uwagę na istotny problem, jakim jest zastępowanie szkół publicznych przez prywatne placówki oświatowe oraz przekazywanie szkół prowadzonych przez samorządy innym podmiotom. - To jest misja kampanii ZNP, podczas której będziemy starali się pokazać, że oświata publiczna prowadzona przez samorządy to wysoka jakość kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnego systemu, a na szkoły prywatne, które pobierają czesne, stać tylko nielicznych – mówił Broniarz.

Aby dotrzeć z tym przekazem do opinii publicznej, rodziców, pracowników oświaty i samorządowców ZNP przygotował materiały promocyjne - ulotki do rodziców oraz ulotki do pracowników oświaty oraz plakaty, które trafią do wszystkich szkół. W drugim etapie kampanii pojawią się w każdym wojewódzkim mieście bannery na budynkach ZNP. Związek będzie również organizował konferencje, debaty i szkolenia pracowników województwach z udziałem pracowników oświaty, samorządowców i polityków.
Kampania oparta jest o kilka haseł, które zostały umieszczone na ulotkach. Są one skoncentrowane wokół najważniejszych problemów edukacji, o których ZNP chce w ramach kampanii mówić i je nagłaśniać.


To:
Nie pozwólmy zamknąć naszej szkoły!
Nie pozwólmy wyrzucić Karty Nauczyciela do kosza!
Nie oddajmy naszej szkoły politykom!
Nie obniżajmy jakości kształcenia!
Nie lekceważmy stanu zdrowia nauczycieli!
Nie odbierajmy szansy naszym dzieciom!
Nie lekceważmy bezpieczeństwa naszych dzieci!


- Za pośrednictwem tej kampanii ZNP chcemy jako ZNP zwrócić uwagę na zalety szkół publicznych prowadzonych przez samorządy i podkreślić, że w interesie nas wszystkich – uczniów, rodziców, samorządów i pracowników oświaty – jest troska o edukację na wysokim poziomie – mówił Broniarz w Sejmie.

- Nie dajmy popsuć naszej szkoły, szkoły, która dziś kształci i wychowuje na wysokim poziomie, która przygotowuje do wyzwań na miarę XXI w. Pracujmy nad jej unowocześnieniem, nad jej modernizacją i poprawą warunków lokalowych, mając na uwadze dobro uczniów i ich przyszłość – mówił szef ZNP. (mk)


Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018