2016-12-22 14:34:41

Uchwała nr 30/2016 ZG ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie przyznania Złotej Odznaki ZNP

Czytaj dalej »
2016-12-22 14:32:21

Uchwała nr 29/2016 ZG ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu praw i obowiązków członków władz i organów statutowych ZNP oraz działaczy ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w ZNP

Czytaj dalej »
2016-12-22 14:30:26

Uchwała nr 28/2016 ZG ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP

Czytaj dalej »
2016-12-22 14:28:05

Uchwała nr 27/2016 ZG ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu zwrotu kosztów i Regulaminu przyznawania diet

Czytaj dalej »
2016-12-22 14:26:07

Uchwała nr 26/2016 ZG ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie planu finansowego Związku Nauczycielstwa Polskiego na rok 2017

Czytaj dalej »

Wybierz wiadomości wg daty

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018