Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-11-15 09:10:20

40. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP - media

Zapraszamy na 40. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, który odbędzie się w Warszawie 18-20 listopada 2010 r.

Podczas Zjazdu delegaci wybiorą prezesa ZNP na kolejną kadencję 2010 – 2014.

18 listopada
Zjazd rozpocznie się o godz. 14.00 w czwartek od odsłonięcia Pomnika Ławki Szkolnej oraz tablicy pamiątkowej. Pomnik Ławki Szkolnej - jedyna taka rzeźba w Polsce - zaprasza do wspomnień o nauczycielkach i nauczycielach, o własnych szkolnych latach. Dzięki niemu każdy będzie mógł przysiąść na chwilę, powspominać, zrobić pamiątkowe zdjęcie.
W uroczystym odsłonięciu pomnika i tablicy, które odbędzie się przed siedzibą ZG ZNP przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35 w Warszawie weźmie udział Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

O godz. 15.00 nastąpi otwarcie Zjazdu z udziałem premiera Donalda Tuska (UWAGA AKREDYTACJE!)


Ok. godz.18.00 nastąpi wybór prezesa ZNP na kadencję 2010 – 2014.

19 listopada
W piątek udział w Zjeździe potwierdzili wicepremier Waldemar Pawlak, przewodniczący OPZZ Jan Guz, Grzegorz Napieralski (SLD), prof. Irena Wóycicka Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta oraz 30 gości z zagranicy m.in. z Francji, Niemiec, Belgi, Węgier i Rosji. Przyjedzie m.in. Martin Romer, sekretarz generalny ETUCE (Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki). Będzie także specjalny gość z Haiti St-Cyr Fignole.

20 listopada
W sobotę w Zjeździe udział wezmą minister Michał Boni oraz minister edukacji Katarzyna Hall.

Głównymi tematami 40. Zjazdu będą m.in. finansowanie edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, wynagrodzenia pracowników oświaty, etyka zawodowa nauczycieli oraz ich status zawodowy, a także kwestie związane z publiczną oświatą samorządową i Kartą Nauczyciela.

W czasie 40. Zjazdu delegaci podsumują ostatnie cztery lata działalności ZNP, wyznaczą program działania ZNP na kolejną kadencję 2010 – 2014, będą dyskutować nad ewentualnymi zmianami w Statucie ZNP, a ostatniego dnia przyjmą uchwały Zjazdu.

Na 40. Zjazd ZNP wybrano 289 delegatów. Najwięcej z woj. śląskiego – 40, najmniej z woj. opolskiego i podlaskiego – po 7. Najmłodszy z nich ma 30 lat i pochodzi ze Śląska, najstarszy delegat ma natomiast 80 lat i przyjedzie z woj. dolnośląskiego.

ZNP przez ostatnie cztery lata kierował Sławomir Broniarz (ur. 1958 r.): ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował jako nauczyciel, wicedyrektor szkoły, a następnie w latach 1988–1995 był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Skierniewicach. Ukończył także studia podyplomowe z historii oraz marketing i zarządzanie. W 1994 roku został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1998 r. jest prezesem ZNP. Od lat uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej. Jest przewodniczącym Zespołu problemowego TK ds. usług publicznych. Aktywnie bierze udział w pracach międzynarodowego ruchu związkowego. Zainicjował wiele akcji związkowych i społecznych w tym m.in. Pakt dla Edukacji, Edukacyjny Okrągły Stół, kampanię w obronie publicznej edukacji  „Nie dajmy popsuć naszej szkoły”, akcję na rzecz przyznania nauczycielom świadczeń kompensacyjnych. Uczestnik strajków pracowników oświaty w 1992 i 1993 roku oraz lider strajków w roku 1999, 2007 i 2008 oraz licznych akcji protestacyjnych i demonstracji organizowanych przez ZNP. W 2001 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej płac nauczycieli (nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, pod którą ZNP zebrał ok. 600 tys. podpisów). W 2008 r. i 2010 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Zaangażowany w liczne działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, zwiększenia nakładów na edukację oraz podnoszenia jakości kształcenia. Razem z przedstawicielami ZNP reprezentuje Związek podczas negocjacji płacowych z ministerstwem edukacji. Ma żonę i troje dzieci.


Porządek obrad 40. Zjazdu:

18 listopada 2010 r. (czwartek)
godz. 14.00
- odsłonięcie Pomnika Ławki Szkolnej i  tablicy pamiątkowej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35 z udziałem prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz (MEDIA)

godz. 15.00
- otwarcie Zjazdu (MEDIA)
- wystąpienie prezesa ZNP
- wystąpienia gości

godz. 18.00
- wystąpienie  prezesa ZNP podsumowujące kadencję oraz sprawozdanie GKR ZNP i dyskusja
- wybór prezesa ZNP (MEDIA)


19 listopada 2010 r. (piątek)
godz. 10.00

- oficjalne rozpoczęcie Zjazdu (MEDIA)
- powitanie delegatów przez prezesa ZNP
- przemówienia gości oficjalnych (wicepremier Waldemar Pawlak, prof. Irena Wóycicka Podsekretarz Stanu w KPRP odczyta list od prezydenta, przewodniczący OPZZ Jan Guz)
- wystąpienia gości zagranicznych (sekretarza generalnego ETUCE Martina Romera oraz Haitańczyka St-Cyr Fignolé)

godz. 12.00
- sprawozdanie Komisji Statutowej
- dyskusja nad programem działania ZNP w kadencji 2010-2014 oraz projektem zmian w Statucie
- przyjęcie zmian w Statucie ZNP
        

20 listopada 2010 r. (sobota)
godz. 9.00
- sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
- wystąpienia gości - ministra Michała Boniego oraz minister edukacji Katarzyny Hall

godz. 11.30
- przyjęcie uchwał Zjazdu i programu działania ZNP na kadencję 2010 - 2014
- zamknięcie Zjazdu


Magdalena Kaszulanis
Rzeczniczka prasowa ZNP
0603 136 866