Wydrukuj artykuł

Sławomir Broniarz

70. rocznica TON 70. rocznica TON 70. rocznica TON 70. rocznica TON

Prezes ZNP od 1998 - do chwili obecnej

(ur. 1958)

Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował jako nauczyciel, wicedyrektor szkoły, a następnie w latach 1988–1995 był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Skierniewicach.

Ukończył także studia podyplomowe z historii oraz marketing i zarządzanie.

W 1994 roku został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1998 r. jest prezesem ZNP.

Od lat uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej. Jest przewodniczącym Zespołu problemowego TK ds. usług publicznych. Aktywnie bierze udział w pracach międzynarodowego ruchu związkowego.

Zainicjował wiele akcji związkowych i społecznych w tym m.in. Pakt dla Edukacji, Edukacyjny Okrągły Stół, kampanię w obronie publicznej edukacji  „Nie dajmy popsuć naszej szkoły”, akcję na rzecz przyznania nauczycielom świadczeń kompensacyjnych. Uczestnik strajków pracowników oświaty w 1992 i 1993 roku oraz lider strajków w roku 1999, 2007 i 2008 oraz licznych akcji protestacyjnych i demonstracji organizowanych przez ZNP.

W 2001 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej płac nauczycieli (nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, pod którą ZNP zebrał ok. 600 tys. podpisów). W 2008 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej upowszechnienia wychowania przedszkolnego. W 2010 r. ponownie zainicjował obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie edukacji przedszkolnej.

Zaangażowany w liczne działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, zwiększenia nakładów na edukację oraz podnoszenia jakości kształcenia.

W debacie publicznej broni polskich nauczycielek i nauczycieli przed zarzutami, że edukacja w Polsce traci na jakości przez rzekome „przywileje” tej grupy zawodowej. Wskazuje natomiast, że główną bolączką polskiej szkoły jest oszczędzanie na niej ze środków publicznych. Razem z przedstawicielami ZNP reprezentuje Związek podczas negocjacji płacowych z ministerstwem edukacji. W środowisku edukacyjnym pełni rolę lidera i komentatora wydarzeń oświatowych.

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018