Wydrukuj artykuł

Kazimierz Piłat

1981-1990

(ur. 12 października 1935, zm. w listopadzie 2007)

Posiadał tytuł zawodowy magistra filologii polskiej. W latach 1983–1990 pełnił funkcję prezesa reaktywowanego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był również kuratorem oświaty.

W 1985 uzyskał mandat posła na Sejm PRL IX kadencji. Reprezentował okręg Kalisz z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zasiadał w Komisji Edukacji Narodowej i Młodzieży oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz projektów ustaw dotyczących związków zawodowych. Był także członkiem Zespołu Posłów Związkowych.

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018