Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-12-06 13:54:24

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie zmian w Statucie Związku Nauczycielstwa Polskiego