Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-05-05 10:26:27

Inicjatywa w sprawie przedszkoli

Trwa akcja zbierania podpisów pod inicjatywą ZNP ws. przedszkoli. 11 maja 2010 r. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zarejestrował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, która dotyczy upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Związek Nauczycielstwa Polskiego informację o zarejestrowaniu komitetu otrzymał 12 maja z Kancelarii Sejmu.

11 maja 2010 r. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zarejestrował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, która dotyczy upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Związek Nauczycielstwa Polskiego informację o zarejestrowaniu komitetu otrzymał 12 maja z Kancelarii Sejmu.

- Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, postanawiam o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy z dnia … o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – napisał marszałek w swoim postanowieniu nr 39 z dnia 11 maja br.

Pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ws. przedszkoli został Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Akcję zbierania tysiąca podpisów potrzebnych do zarejestrowania komitetu, Związek rozpoczął w lutym br.

- Chcemy, aby każde dziecko w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania i zasobności portfela rodziców, miało zapewnione miejsce w przedszkolu. Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana finansowania edukacji przedszkolnej – wyjaśnia Sławomir Broniarz, prezes ZNP. - Dzisiaj placówki te są finansowane ze środków własnych samorządów, co powoduje, że w wielu gminach, szczególnie tych mniej zamożnych, nie ma nadal przedszkoli, albo ich liczba jest niewystarczająca. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową. Oznacza to, że gminy będą otrzymywać z budżetu państwa pieniądze na zapewnienie edukacji przedszkolnej każdemu dziecku (tak jest w przypadku nauki w szkole). Takie rozwiązanie odpowiada również nowoczesnemu spojrzeniu na edukację jako proces trwający całe życie oraz pozwala na takie planowanie i wspieranie tego procesu przez państwo, by stał się on realną i trwałą inwestycją w rozwój kapitału ludzkiego – podkreśla szef ZNP.

Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje również, aby prawo do wychowania przedszkolnego miały dzieci już od drugiego roku życia (dziś mają je maluchy w wieku 3-5 lat, a w wyjątkowych sytuacjach do przedszkoli przyjmowane są już dzieci 2,5-letnie). - Uważamy takie rozwiązanie za bardzo korzystne dla rodzin, a szczególnie matek, chcących wrócić do pracy. Naszym zdaniem, rodzice powinni mieć możliwość skorzystania z opieki przedszkolnej, kiedy ich dziecko ukończy dwa lata - uzasadnia prezes Broniarz.

To już druga inicjatywa obywatelska ZNP ws. przedszkoli. W 2008 r. ZNP zebrał ponad 200 tys. podpisów pod podobnym projektem, jednak posłowie nie zgodzili się na wprowadzenie jego najważniejszych założeń dotyczących sposobu finansowania przedszkoli.

- Teraz Związek zabiega o szerokie poparcie Inicjatywy, by uświadomić politykom, że upowszechnienie edukacji przedszkolnej nie leży w wąsko rozumianym interesie środowiska oświatowego, ale jest ważnym problemem społecznym, przede wszystkim problemem kobiet. Jesteśmy przekonani, że im większe będzie ona miała poparcie społeczne, tym większe szanse na to, że każde dziecko w Polsce będzie mogło chodzić do przedszkola – wyjaśnia prezes ZNP.

Inicjatywę już dziś poparło kilkanaście organizacji pozarządowych oraz partii, które zadeklarowały włączenie się w akcję zbierania podpisów. Wśród nich są m.in.: Fundacja Feminoteka, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Partia Zieloni 2004, SLD, Fundacja MaMa, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego.

Podpisy pod inicjatywą można składać w siedzibach ZNP w całej Polsce.