Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-11-25 13:02:21

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie zwiększenia nakładów na edukację

XL Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego stwierdza, że wzrost dochodów państwa powinien przekładać się bezpośrednio na realny i odczuwalny wzrost nakładów na edukację, która jest najlepszą inwestycją w rozwój cywilizacyjny Polski. Polityka budżetowa musi uwzględniać priorytetowe znaczenie edukacji wśród podstawowych zadań państwa polskiego.

XL Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego wzywa rząd i parlament do znaczącego zwiększenia udziału wydatków na edukację w budżecie państwa.


Warszawa, 20 listopada 2010 r.