Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-11-25 13:00:17

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie statusu zawodowego nauczycieli

Nowoczesna edukacja nie jest możliwa bez ustawowego zagwarantowania uprawnień dla zawodu nauczyciela. Status nauczyciela wynika z jego wykształcenia i społecznego powołania, bowiem zawód nauczyciela jest zawodem o szczególnej randze społecznej.

Karta Nauczyciela jest swoistą konstytucją gwarantującą nauczycielom, bez względu na organ prowadzący, stabilizację zatrudnienia i porównywalne warunki w zakresie uprawnień pracowniczych i socjalnych. 

XL Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec prób zniesienia ustawowych regulacji statusu zawodowego nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela.


Warszawa, 20 listopada 2010 r.