Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-08-26 10:50:43

Eurodemonstracja w Brukseli

Eurodemonstracja 29 września 2010 r.

"Mówimy NIE cięciom –

MówimyTAK dla miejsc pracy i rozwoju! "

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) inicjuje Europejski Dzień Działań 29 września br. Decyzja ta została podjęta przez Zarząd Główny ETUC 1 i 2 czerwca. 29 września zostanie zorganizowana Eurodemonstracja w Brukseli, której będą towarzyszyć działania związkowe w wybranych krajach europejskich. Europejskie związki zawodowe wyjdą na ulice na znak protestu przeciw oszczędnościom wprowadzonym niedawno przez wiele krajów europejskich. Uczestnicy Eurodemonstracji będą również żądać wprowadzenia programów naprawczych w sprawie jakości miejsc pracy oraz rozwoju. Obecnie trwają przygotowania do Eurodemonstracji. Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat.

Dotychczas tylko hiszpańskie organizacje członkowksie ETUC – UGT i CCOO - potwierdziły zorganizowanie strajku generalnego w dniu 29 września w Hiszpanii. Demonstracje odbędą się również w Portugalii, we Włoszech, na Łotwie i w Polsce.

Program Eurodemonstracji:

Od 11:30 do 12:30 planowane jest spotkanie liderów związkowych z przedstawicielami prasy (CGSLB, Bld Poincaré 72-74 - Bruxelles 1070). O 12:00 rozpocznie się zbiórka wszystkich uczestników, a o 13:00 demonstranci wyruszą spod Dworca Południowego (Gare du Midi), by dotrzeć do Esplanade du Cinquantenaire. Tam o 15:00 rozpoczną się animacje muzyczne. Całość zamykają przemówienia wygłoszone przez liderów związkowych zaplanowane na 15:15.Eurodemonstracja zakończy się o 16:00.

Trasa Eurodemonstracji w Brukseli.

Hasła i program Eurodemonstracji

Dlaczego protestujemy? Bo cięcia mogą doprowadzić Europę do recesji i zwiększyć bezrobocie.

Kryzys finansowy pogrążył Europę w największej recesji od lat 30. XX wieku: mamy obecnie 23 miliony bezrobotnych Europejczyków, miliony obywateli zagrożonych na rynku pracy i rosnące napięcia społeczne w całej Europie.

Odpowiedzią rządów krajów europejskich były cięcia budżetowe, które jeszcze bardziej pogorszą sytuację społeczną i zahamują wzrost gospodarczy.

To nie My wywołaliśmy ten kryzys!

Rachunek powinny zapłacić banki, a nie pracownicy!

Sprzeciwiamy się:

- programom oszczędnościowym w Europie, obniżkom płac i emerytur

- brakowi stabilizacji na rynku pracy i bezrobociu wśród młodych i starszych pracowników

- zniesieniu kontroli norm pracy i pogorszeniu się sytuacji społecznej

- ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

- rosnącym nierównościom społecznym.

Chcemy żyć w Europie socjalnej, solidarnej i przyjaznej dla obywateli Europy, a zwłaszcza dla ludzi młodych, emerytów i kobiet.

Domagamy się zatem:

- dostępu do dobrych i stabilnych stanowisk pracy oraz ogólnodostępnych szkoleń

- gwarancji godziwych zarobków

- silnej ochrony socjalnej jako jedynego gwaranta solidarności społecznej

- ochrony siły nabywczej

- gwarancji lepszych emerytur

- ogólnodostępnych i dobrych jakościowo instytucji użyteczności publicznej oraz świadczeń socjalnych.

Naszym celem jest zrównoważony rozwój.

Domagamy się więc:

- wprowadzenia podatku od transakcji finansowych celem wsparcia państwowej polityki inwestycyjnej

- prowadzenia zrównoważonej i dynamicznej polityki przemysłowej opartej na gospodarce niskoemisyjnej

- lepszej koordynacji fiskalnej i przejrzystości zapobiegającej "dumpingowi społecznemu".