Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-08-05 11:24:23

Uchwała Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia minimalnych kwot zasiłków statutowych

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny ZNP uchwala co następuje:

§1

Ustala się minimalne kwoty zasiłków statutowych na poziomie:

  1. zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – 150 zł,

  2. zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny – 150 zł,

  3. zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP – 150 zł.

§2

Traci moc pkt 2 Uchwały Nr 3 Zarządu Głównego ZNP z dnia 30 marca 1999 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Uchwała przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.