Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-08-05 11:02:06

Uchwała Nr 3/2008 Prezydium ZG ZNP z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie interpretacji art. 81 ust. 1 pkt 1 Statutu ZNP (pobierania składki członkowskiej od pracujących członków ZNP)

Działając na podstawie art.  88 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego ZNP uchwala co następuje:

§1

Składka członkowska dla pracujących członków Związku potrącana jest od wynagrodzenia zasadniczego brutto, w tym również od wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę w okresie choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

§2

Nie potrąca się składki członkowskiej od świadczeń wypłacanych z tytułu ubezpieczenia społecznego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Uchwała przyjęta przez Prezydium Zarządu Głównego ZNP w dniu 26 lutego 2008 r. na podstawie art. 88 Statutu ZNP.