Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-07-08 11:25:29

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP

przyjęty przez Główną Komisję Rewizyjną ZNP w dniu 18 marca 2016 r.

Zgodnie z decyzją Głównej Komisji Rewizyjnej okręgowe i oddziałowe komisje rewizyjne posługują się w swojej pracy poprzednim regulaminem do 30 kwietnia 2016 r. Po tym dniu postanowienia nowego regulaminu stosuje się do komisji rewizyjnych wszystkich szczebli.