Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-12-11 10:15:02

Zaproszenie do udziału w konferencji

Nauczyciele na rzecz wysokiej jakości edukacji uczennic i uczniów z doświadczeniem migracji

W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego i Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji podsumowującej działania w projekcie „Nauczyciele na rzecz wysokiej jakości edukacji uczennic i uczniów z doświadczeniem migracji”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 grudnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 35, w auli na III piętrze. Szczegóły związane z rozpoczęciem i zakończeniem konferencji znajdują się w programie TUTAJ.

Celem konferencji jest m.in.:

· przedstawienie koncepcji udoskonalenia procedur związanych z przeprowadzaniem przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne diagnozy uczennic i uczniów z doświadczeniem migracji;

· zaprezentowanie propozycji działań służących przygotowaniu szkół do przyjęcia uczennic i uczniów z doświadczeniem migracyjnym, ich integracji w środowisku szkolnym oraz do współpracy z ich rodzinami;

· zapoznanie z rolą asystentów międzykulturowych oraz prawnymi uwarunkowaniami ich zatrudniania w szkołach;

· wymiana doświadczeń między przedstawicielami szkół i poradni z Gdańska i Warszawy;

· omówienie najnowszych zmian w przepisach prawnych oraz pierwszych rezultatów ich implementacji.

Propozycje te zostały wypracowane przez ekspertów z organizacji pozarządowych oraz nauczycieli i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z Warszawy i Gdańska.

Organizatorzy konferencji pokrywają koszty udziału w konferencji, koszty wyżywienia oraz – dla osób spoza Warszawy – koszty noclegów w pokojach jednoosobowych w hotelu Logos, przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 31/33.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń – wypełnionych formularzy do 14 grudnia 2017 r. dostępnych pod adresem: https://goo.gl/forms/IZyNhvJTP5wJn2M43