Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-09-27 16:18:55

Uchwała Nr 18/2017 ZG ZNP z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie przyznania tytułów honorowych

Na podstawie art. 99 Statutu ZNP oraz § 3 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułów honorowych ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:

§ 1

Tytuł Honorowego Przewodniczącego Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP otrzymuje:

  1. Kol. Bolesław Dziuk (Oddział ZNP w Sulechowie)

  2. Kol. Kazimiera Machnica (Oddział ZNP w Ropczycach)

  3. Kol. Danuta Konopnicka (Oddział ZNP w Reszlu)

  4. Kol. Jadwiga Zazgoda (Oddział ZNP w Turku)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego