Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-07-04 15:56:57

Uchwała nr 10/2017 ZG ZNP z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie przyznania tytułów honorowych

Na podstawie  art. 99 Statutu  ZNP oraz §  3 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułów honorowych ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:

§ 1

Przyznać tytuł Honorowej Przewodniczącej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Koleżance Reginie Sumińskiej-Mitał (Oddział ZNP w Nowej Dębie).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego