Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-07-04 15:52:19

Uchwała nr 9/2017 ZG ZNP z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań ZNP w połowie kadencji 2014-2019

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 7 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z realizacji zadań ZNP w połowie kadencji 2014-2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego