Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-07-04 15:48:17

Uchwała nr 6/2017 ZG ZNP z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz wynikających z tego projektu zmian w Karcie Nauczyciela

§ 1

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 8 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjmuje opinię do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz  wynikających z tego projektu zmian w  Karcie Nauczyciela.

§ 2

Szczegółowa treść opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego