Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-05-24 13:18:25

Uchwała nr 5/2017 ZG ZNP z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie przyznania Złotej Odznaki ZNP

Na podstawie art. 98 Statutu ZNP oraz § 5 Regulaminu nadawania Złotej Odznaki ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:

§ 1

Przyznać Złotą Odznakę ZNP 24 członkom ZNP, których wykaz stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego