Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-05-24 13:16:35

Uchwała nr 4/2017 ZG ZNP z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie przyznania Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP

Na podstawie art. 98 Statutu ZNP oraz § 3 Regulaminu nadawania Odznaki za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny ZNP postanawia:

§ 1

Przyznaje się Odznakę za 50 lat przynależności do ZNP 172 członkom Związku, których wykaz stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego