Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2016-09-29 17:19:27

Uchwała nr 18/2016 ZG ZNP z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie przyznania tytułów honorowych

Na podstawie art. 99 Statutu ZNP oraz § 3 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułów honorowych ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:

§ 1

Przyznać tytuły:

1. Honorowej Przewodniczącej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Tuchowie – kol. Zofii Igielskiej,

2. Honorowej Przewodniczącej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Niepołomicach – kol. Zofii Tureckiej,

3. Honorowej Przewodniczącej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Gdańsku – kol. Irenie Maciuk,

4. Honorowego Przewodniczącego Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w Pszczynie – kol. Janowi Krzepinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego