Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2016-09-29 17:15:37

Uchwała nr 17/2016 ZG ZNP z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP”

Działając na podstawie art. 98 Statutu ZNP oraz § 1 Regulaminu nadawania odznaki „Zasłużony Organizator Kultury, Sportu i Turystyki ZNP”, Zarząd Główny ZNP postanawia:

§ 1

Przyznać odznakę „Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP”:

  1. kol. Marzenie Marii Kowalskiej z Głowna,

  2. kol. Zofii Lipke-Skrawek z Poznania,

  3. kol. Wiesławie Markowskiej z Poznania,

  4. kol. Zenonowi Mrozińskiemu z Poznania,

  5. kol. Halinie Marii Stępień z Tarnobrzega.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego