Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2016-09-29 17:09:45

Uchwała nr 15/2016 ZG ZNP z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie przyznania Złotej Odznaki ZNP

Na podstawie art. 98 Statutu ZNP oraz § 5 Regulaminu nadawania Złotej Odznaki ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:

§ 1

  1. Przyznać Złotą Odznakę ZNP 128 członkom ZNP, których lista stanowi załącznik do uchwały.

  2. Przyznać Zbiorową Złotą Odznakę ZNP:

  • Oddziałowi ZNP w Żarach,

  • Zespołowi wokalno-muzycznemu „Jesienne Róże” w Gdańsku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego