Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-11-26 10:15:48

Apel XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie

Delegaci Związku Nauczycielstwa Polskiego zgromadzeni na XLI Krajowym Zjeździe apelują do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych o włączenie się do debaty publicznej na rzecz jakości nadzoru prawnego w polskiej oświacie oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych zabezpieczających prawidłowe wykonywanie przez samorządy terytorialne ich ustawowych obowiązków.

Wobec eskalacji naruszeń prawa oświatowego, szczególnie dotyczących procedur związanych z likwidowaniem szkół publicznych i przekazywaniem ich do prowadzenia innym podmiotom oraz bezprawnej ingerencji w organizację pracy szkoły organów jednostek samorządu terytorialnego, niezbędne staje się podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia zasad wykonywania skutecznego nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego, a jednocześnie zwiększenia kontroli nad jakością merytoryczną i jednolitością orzecznictwa  organów sprawujących ten nadzór.

Apelujemy do wszystkich posłów i senatorów o wprowadzenie takich zmian ustawowych, które umożliwią określonym organom państwa właściwe wykonywanie nadzoru.


Warszawa, 22 listopada 2014 r.