Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2013-11-25 09:37:18

Dość tego! Relacja z manifestacji ZNP

Warszawa, 23 listopada br.

Ponad 20 tysięcy uczestników manifestacji przeszło w sobotę, 23 listopada 2013 r. ulicami Warszawy w proteście ZNP pod hasłem „Dość tego”!

Manifestujący wyruszyli o godz. 11.00 z ronda im. S. Sedlaczka, następnie przemaszerowali trasą:  Łazienkowska – Myśliwiecka – Górnośląska – Wiejska – Sejm RP – Matejki – Al. Ujazdowskie – Al. Szucha – MEN – Bagatela – Al. Ujazdowskie – KPRM.

Na czele przemarszu związkowcy nieśli olbrzymi banner z hasłem „Dość tego!”, związkowe flagi i maszty, plakaty, znaczki z napisem: „Protestuję, bo lubię uczyć” i transparenty. Mieli ze sobą trąbki i szkolne dzwonki.

Na starcie manifestujących powitali: szef ZNP Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG ZNP Jarosław Czarnowski oraz przewodniczący OPZZ Jan Guz.

Dość taniej szkoły!

Pierwsza pikieta miała miejsce przed gmachem Sejmu. Tam o przyczynach demonstracji mówił szef ZNP. Zaapelował do posłów, aby z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty uchwalili tylko przepisy dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół. Podkreślił, że pozostałe propozycje zawarte w tym projekcie są szkodliwe, bo prowadzą do dalszej komercjalizacji edukacji. Nawiązał także do nowelizacji Karty Nauczyciela stwierdzając, że zaproponowane zmiany nie mają charakteru projakościowego. - Wszystkie te zmiany mają jeden mianownik: byle jak, byle taniej! Czy tego chcemy? Tańszej szkoły? Szkoły i przedszkola z tańszymi pracownikami? Czy posłowie i posłanki, chcą właśnie taką perspektywę zgotować następnym pokoleniom? Posłowie! Wy już się wykształciliście, dajcie innym szansę na skończenie dobrej szkoły! – mówił prezes ZNP.

O sytuacji młodych nauczycieli opowiadała Joanna Bieńkowska-Terlecka (ZNP), nauczycielka z Warszawy, a o wynagrodzeniach - Adam Młynarski, prezes ZNP w Radomsku. Jadwiga Sahajdak, nauczycielka i radna z gminy Kępice (Pomorze) mówiła o problemach finansowych, z jakimi borykają się małe szkoły i o niedofinansowaniu oświaty.

Grzegorz Gruchlik, wiceprezes ZG ZNP odczytał list Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki oraz Międzynarodówki Edukacyjnej z wyrazami poparcia dla manifestujących. – ETUCE wzywa polski rząd do zmiany swojego stanowiska, jeśli chodzi o teraźniejsze plany reform i oszczędności, a zamiast nich proponuje otwarty i konstruktywny, regularny dialog na temat problemów, które dotyczą wszystkich. To jest to, na co zasługują od rządu ludzie zatrudnieni w oświacie. To jest to, czego oczekują uczniowie i rodzice. To jest to, co trzeba zrobić w ochronie wysokiej jakości edukacji – czytał list podpisany przez Martina Romera, dyrektora europejskich struktur EI-ETUCE, wiceprezes Grzegorz Gruchlik.

Następnie ulicą Matejki oraz Alejami Ujazdowskimi manifestujący udali się pod MEN.

Dość lekceważenia nauczycieli!

Przed gmachem ministerstwa szef ZNP Sławomir Broniarz mówił o ciągłym reformowaniu oświaty oraz o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą rządowe propozycje. – Nie może być zgody na to, by w szkole – jako nauczyciele – pracowały osoby zatrudnione na podstawie kodeksu pracy, a nie – Karty Nauczyciela, bo tak jest taniej. Taniej to nie znaczy dobrze. Inaczej samorządy będą niedługo oczekiwały, że nauczyciele będą pracowali za darmo lub za najniższe wynagrodzenie – ocenił szef ZNP.

- Od pierwszego nauczyciela, jakim jest minister edukacji, my nauczyciele oczekujemy spokojnego administrowania a nie reformowania dla samych reform, z chęci zapisania się złotymi głoskami w dziejach polskiej edukacji. Mówimy „Dość tego!” Nauczyciele chcą spokojnie pracować! Nie chcemy zmian na gorsze – mówił prezes ZNP. Wyraził nadzieję, że „nowa pani minister Joanna Kluzik – Rostkowska usiądzie ze związkowcami do stołu i przyjrzy się temu, co koniecznie trzeba zmienić w oświacie, a nie będzie reformować wszystkiego na siłę”. Przypomniał, że Związek domaga się powrotu do silnej pozycji dyrektora szkoły, który nie będzie niewolnikiem samorządu tylko dlatego, że samorząd płaci za szkoły.

Następnie o biurokracji w szkole, z jaką zmagają się nauczyciele opowiadała Aneta Mastalerz, wiceprzewodnicząca Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP. Małgorzata Chyła prezes ZNP w Koszalinie przedstawiła sytuację szkół w gminie Darłowo, a Agnieszka Czupajło, która prowadziła głodówkę w obronie szkoły w Dąbkach, mówiła o proteście rodziców. Głos zabrały także dwie nauczycielki z Leśniowic, które w ostatnim czasie – w wyniku „samorządowej reformy” - straciły pracę. Pod sceną, na której miały miejsce wystąpienia, ustawili się rodzice i dzieci z likwidowanej w Warszawie Szkoły Podstawowej nr 40. A także nauczyciele niosący szkielet, do którego dołączono napis „Stan polskiej oświaty”.

Dość złych reform!

Kolejnym punktem manifestacji była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. - Dwa lata temu podczas spotkania z przedstawicielami ZNP, pan premier powiedział: nic o was, bez was. Chcielibyśmy by pan premier słowa dotrzymał – mówił tam prezes ZNP Sławomir Broniarz. Następnie z wiceprezesami Jarosławem Czarnowskim, Krzysztofem Baszczyńskim i Grzegorzem Gruchlikiem złożyli petycję w Kancelarii Premiera. Odebrał ją wiceminister edukacji Maciej Jakubowski.

Ustalono, że we wtorek, 26 listopada dojdzie do rozmów kierownictwa ZNP z przedstawicielami MEN. Tematem spotkania mają być, krytykowane przez ZNP, propozycje zmian zawarte w projektach noweli ustaw: o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

Jak mówił po spotkaniu z wiceministrem edukacji, prezes ZNP: „stanowisko rządu w tej sprawie jest bardzo ważne, ponieważ projekt noweli ustawy o systemie oświaty jest już w Sejmie i trafił do podkomisji”.

Ok. godziny 13.30 manifestację zakończył wiceprezes ZG ZNP Jarosław Czarnowski.

W czasie przemarszu rozmowy z uczestnikami manifestacji, które można obejrzeć TUTAJ, przeprowadzały Ewa Suchań, prezes ZNP w Chełmie oraz Ewa Ziółkowska, prezes ZNP w Piotrkowie Trybunalskim. Teresa Chełchowska, wiceprezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP zapowiadała poszczególne punkty programu i wystąpienia, a Wanda Kołtunowicz, szefowa Okręgu Świętokrzyskiego ZNP opowiadała o działalności Związku w czasie przemarszu.

Kiedy manifestacjia przechodziła ulicami, grupa warszawskich nauczycieli pod przewodnictwem Urszuli Woźniak, prezes Oddziału ZNP Warszawa – Mokotów, Ursynów, Wilanów; manifestowała przed budynkiem, w którym właśnie odbywała się Konwencja PO.

Postulaty Uczestników Manifestacji Pracowników Oświaty  „Dość tego!”

Uczestnicy Manifestacji Pracowników Oświaty kategorycznie sprzeciwiają się zmianom projektowanym w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie – Karta Nauczyciela.

Domagamy się:

1.         Wykreślenia z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1917) zapisów umożliwiających:

1)         przekazywanie szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów,

2)         zatrudnianie w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami;

3)         zatrudnianie w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (osoby wspierające nauczycieli).

2. Odstąpienia od zmian proponowanych w ustawie – Karta Nauczyciela, dotyczących:

1)         usytuowania komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego;

2)         zmian w awansie zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego ograniczających rolę organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów;

3)         zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń nauczycieli;

4)         sposobu rejestrowania czasu pracy nauczycieli;

5)         ograniczenia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia;

6)         nowych zasad udzielania urlopów wypoczynkowych w placówkach feryjnych i nieferyjnych;

7)         likwidacji dodatków na zagospodarowanie dla młodych nauczycieli.

Nie zgadzamy się na:

- zmniejszanie nakładów na oświatę,

- rozszerzenie możliwości oddawania szkół i placówek oświatowych do prowadzenia  innym podmiotom,

- wzrost bezrobocia w oświacie i pogorszenie warunków pracy pracowników.

Oczekujmy, że Rząd RP wycofa się z rozwiązań, których konsekwencją będzie obniżenie jakości kształcenia oraz zrujnowanie statusu zawodowego nauczycieli i degradacja materialna pracowników oświaty.

W imieniu Uczestników Manifestacji

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Warszawa, 23 listopada 2013 r.                    

 

Polecamy:

Dlaczego protestujemy?

Filmy z manifestacji

Podziękowania dla uczestników manifestacji